logo

O PROGRAMIE

Twoja opinia ma znacznie

logo sTwoja opinia ma znacznie - to realizowany od 2005 r. przez OFBOR program mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii. Jego zadaniem jest wyjaśnienie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie oraz gospodarce odgrywają badania, a także zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają na otaczającą rzeczywistość.


O PROGRAMIE

Twoja opinia ma znacznie

logo sTwoja opinia ma znacznie - to realizowany od 2005 r. przez OFBOR program mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii. Jego zadaniem jest wyjaśnienie roli, jaką we współczesnym społeczeństwie oraz gospodarce odgrywają badania, a także zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają na otaczającą rzeczywistość.

OFBOR

ofbor20Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) jest związkiem instytutów badawczych powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do grona członków OFBOR zaliczają się wszystkie wiodące agencje badawcze w Polsce, co świadczy o roli i znaczeniu organizacji w branży badawczej. Ważną inicjatywą OFBOR było uruchomienie w 1999 r. Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), który jest jedną z najbardziej rozwiniętych na świecie samoregulacji badawczych. www.pkjpa.pl

Sygnatariusze programu

Do programu Twoja opinia ma znacznie przystąpiły wszystkie firmy należące do OFBOR. W programie uczestniczy 19 renomowanych instytutów badawczych, które łącznie badają co roku ponad 4 miliony osób.

4pabralmaresarcasmbsmcbosgfkicmimasindicatorinseipsosiqsmarecomillwardnielsenpbstns


CZYM SĄ BADANIA

Badania opinii i rynku

Każde badanie rynku i opinii jest procesem opartym na podstawach naukowych, zmierzającym do poznania opinii oraz preferencji respondentów (osób uczestniczących w badaniu).

Badania przeprowadzane są każdego dnia, na całym świecie dzięki czemu dostarczają cennych informacji, które wykorzystywane są w gospodarce oraz sektorze publicznym. Badania rynku i opinii tym różnią się od innych form gromadzenia informacji, że tożsamość dostarczyciela informacji nie jest ujawniana.

Działania sprzedażowe, akcje marketingowe, promocje, kwesty, sondy internetowe lub inne podobne przedsięwzięcia nie mają nic wspólnego z badaniami rynku i opinii!


CZYM SĄ BADANIA

Badania opinii i rynku

Każde badanie rynku i opinii jest procesem opartym na podstawach naukowych, zmierzającym do poznania opinii oraz preferencji respondentów (osób uczestniczących w badaniu).

Badania przeprowadzane są każdego dnia, na całym świecie dzięki czemu dostarczają cennych informacji, które wykorzystywane są w gospodarce oraz sektorze publicznym. Badania rynku i opinii tym różnią się od innych form gromadzenia informacji, że tożsamość dostarczyciela informacji nie jest ujawniana.

Działania sprzedażowe, akcje marketingowe, promocje, kwesty, sondy internetowe lub inne podobne przedsięwzięcia nie mają nic wspólnego z badaniami rynku i opinii!

Po co

Badania są najważniejszym sposobem pozyskiwania przez firmy i instytucje wiedzy na temat opinii klientów i obywateli o produktach, usługach i sprawach społecznych. Opinie uczestników badania są uwzględniane przy projektowaniu nowych produktów i usług, a także przy tworzeniu nowych ustaw i regulacji.

Oto jak na pytanie, dlaczego przeprowadza się badania opinii i rynku odpowiada Międzynarodowy Kodeks Badawczy::

"Skuteczna wymiana informacji między dostawcami oraz konsumentami dóbr i usług różnego rodzaju ma żywotne znaczenie dla nowoczesnego społeczeństwa. Sprawne zaopatrywanie konsumentów w to, czego żądają wymaga od dostawcy, aby rozumiał ich rozmaite potrzeby, umiał je zaspokajać oraz wiedział, w jaki sposób skutecznie poinformować ich o istocie oferowanych dóbr i usług."*

* Wprowadzenie do międzynarodowego kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych ESOMAR. tł. Włodzimierz Daab

Dla kogo

Lista firm i instytucji, które zarówno w Polsce jak i na świecie korzystają z wyników badań jest bardzo długa. Dość powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo, które szanuje swoich klientów jest zainteresowane poznaniem ich opinii. To skłania tysiące firm i instytucji do zlecania instytutom badawczym nowych badań.

Tak działają firmy spożywcze, banki, urzędy państwowe i samorządowe, fundacje, przemysł motoryzacyjny, służba zdrowia, producenci AGD, firmy transportowe, stacje benzynowe, media, prasa oraz wiele wiele innych sektorów gospodarki i sfery publicznej.

Bezpieczeństwo

Udział w badaniu realizowanym przez renomowany instytut badawczy jest pod każdym wglądem bezpieczny. Firmy skupione w OFBOR przestrzegają surowych norm bezpieczeństwa mających na celu ochronę prywatności osób biorących udział w badaniu. Wszystkie instytuty badawcze rygorystycznie przestrzegają Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Ankieterzy odwiedzający uczestników badania w ich domach są osobami o nieposzlakowanej opinii, specjalnie przeszkolonymi do wykonywania tej pracy, mającej charakter zawodu zaufania publicznego. Nie należy w jakikolwiek sposób obawiać się kontaktu z ankieterem. Ankieter nie jest sprzedawcą i nigdy nie będzie namawiał Cię do kupowania czegokolwiek.


ZOBACZ ILE ZNACZY TWOJA OPINIA

s1 Zaproszenie do udziału w badaniu może trafić do Ciebie za pośrednictwem Internetu (strona www lub poczta e-mail), telefonicznie lub możesz zostać zaproszony bezpośrednio przez ankietera, który zwróci się do Ciebie na ulicy lub zapuka o Twoich drzwi. Pamiętaj, że zawsze zwracamy się do Ciebie tylko i wyłącznie aby pozać Twoją opinię na temat produktów, usług czy spraw społecznych i w odróżnieniu od akwizytorów nigdy nie będziemy namawiali Cię do zakupu czegokolwiek.
s2 Informacje które przekażesz ankieterowi lub w ankiecie internetowej trafiają do instytutów badawczych, gdzie są przetwarzane do postaci zestawień statystycznych a następnie analizowane. Pamiętaj: Poufność udzielonych przez Ciebie informacji jest zagwarantowana w 100%. Instytuty badawcze skrupulatnie przestrzegają Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz posiadają specjalny Certyfikat Programu Kontroli Bezpieczeństwa Informacji.
s3 Wyniki badań są następnie przekazywane w zanonimizowanej postaci do zamawiających je instytucji i firm, gdzie Twoja opinia jest uwzględniana przy projektowaniu nowych produktów i usług.
s4 Dzięki Twojej opinii wyrażonej w badaniu, powstają produkty, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom i gustom – niezależnie od tego czy jest to smaczniejsze ciastko, ciekawszy program telewizyjny czy lepszy rower. Twoja opinia ma znaczenie!

TWOJE PRAWA

Poniższa lista zawiera Twoje prawa związane z uczestnictwem w badaniu, które są absolutnie i bezwarunkowo przestrzegane przez wszystkie renomowane instytuty badawcze.

1.
Twój udział w przedsięwzięciu badawczym jest na każdym jego etapie całkowicie dobrowolny. Zawsze bez podawania przyczyny możesz odmówić uczestnictwa w badaniu lub nie udzielać odpowiedzi na wybrane pytania zawarte w ankiecie.
2.
Ankieter ma obowiązek przedstawić Ci swoją tożsamość, a także cel i przedmiot badania do uczestnictwa, w którym Cię zachęca.
3.
W trakcie badania, a także po jego zakończeniu masz prawo do ścisłej ochrony Twojej anonimowość. Jeżeli na prośbę ankietera, w celach kontrolnych zgodzisz się ujawnić swoje dane osobowe to: a) tylko po wcześniejszym powiadomieniu przez ankietera, komu i w jakim celu zostaną one przekazane, a także b) po jego wcześniejszym zapewnieniu, że informacje te będą użyte wyłącznie do działalności badawczej oraz w zgodzie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
4.
Masz prawo oczekiwać od wszystkich osób zaangażowanych w proces badawczy, że zastosują wszelkie środki ostrożności, abyś nie został w żaden sposób bezpośrednio poszkodowany lub dotknięty w następstwie udziału w badaniu.
5.
Uczestnictwo dzieci do 18 roku życia w badaniu musi być poprzedzone rozmową ich z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania ich zgody.
6.
Jeżeli w badaniu stosowane są techniki obserwacji lub sprzęt rejestrujący przebieg wywiadu ankieter ma obowiązek poinformować Cię o tym fakcie przed rozpoczęciem badania. Zawsze masz prawo zażądać usunięcia i zniszczenia całości lub części zapisu. Twoja anonimowość nie może zostać w jakikolwiek sposób naruszona w następstwie użycia wspomnianych metod.
7.
Masz prawo oczekiwać, że na wszystkich etapach procesu badawczego zaangażowane w niego osoby stosują najwyższe standardy profesjonalizmu.
Opracowano na podstawie Kodeksu ESOMAR w tł. Włodzimierza Daaba


KTO TO JEST ANKIETER

ankieter

Ankieter jest pracownikiem lub współpracownikiem instytutu badawczego, którego zadaniem jest zbieranie bezpośrednio lub telefonicznie informacji od uczestników badania. Jego praca stanowi niezwykle ważne ogniwo procesu badawczego. To właśnie dlatego ankieterzy są specjalnie przeszkolonymi osobami, o nieposzlakowanej reputacji, obdarzonymi najwyższym zaufaniem instytutu badawczego.

Nie ma jakichkolwiek podstaw aby obawiać się ankietera. Każdy ankieter, którego spotkasz bezpośrednio ma przy sobie legitymację, dzięki której możesz sprawdzić jego tożsamość. Pamiętaj, że ankieter nie jest sprzedawcą i nie będzie Ci niczego oferował ani namawiał do zakupu czegokolwiek.


KONTAKT